top of page

Slip kommunerne fri af snærende klimabånd

Opdateret: 12. jan. 2023

DEBATINDLÆG BRAGT I KLIMAMONITOR 29. Juni 2022 | Danske kommuner skal have frie hænder til at eksperimentere med sektorkobling og slippe for snærende bånd og regulering på hele klima- og energiområdet.Et af de store spring i klimakampen skal tages ved, at vi bliver bedre til at koble sektorer sammen. Store mængder af grøn strøm kan og skal bruges til udvikling af brændstof til den tunge transport, brint, Power-to-X, varmepumper i fjernvarmen og så videre.


Greenlab Skive er et eksempel på et visionært projekt, hvor der netop tænkes på tværs af sektorer. Da jeg besøgte projektet i foråret 2021, fik jeg fortællingen om, hvordan den nugældende lovgivning ikke tager højde for mulighederne for at gå på tværs. Tværtimod.


Der er helt ufattelige mængder af allerede gældende lovgivning, vi er nødt til at ændre på, hvis vi skal fremme synergierne og udvikle de nye løsninger. Greenlab Skive er et projekt, der efter alt for megen møje og besvær er kommet godt i gang. Et drønspændende, visionært projekt, hvor fremtidens teknologier udvikles på kryds og tværs. Og et projekt, mange andre europæiske lande og virksomheder ville være grønne af misundelse over.


Men vi kan tage den endnu videre.


Jeg så gerne egentlige frikommuneforsøg i Danmark til den slags. Hvis der kan dokumenteres et forsknings- og udviklingsformål, bør kommunerne have frit spil til at blive undtaget for snærende lovgivning indenfor al mulig sektorlovgivning.


Planlægningslovgivning, sindrige skatteregler, forskningsregler og så videre og så videre. Systemerne bør rives op med rode, så der kan startes forfra, og kreativiteten kan slippes løs. Lav nogle frizoner, hvor dygtige forskere, forretningsfolk, virksomheder og ildsjæle kan skabe fremtidens energisystem uden snærende bånd og regler.


Vi skal have meget store forskningsprojekter i Europa, hvor vi netop går på tværs af energiformer. Og det må være i dansk interesse at kæmpe for et dansk projekt som Greenlab Skive, der viser vejen til fremtiden.


Den politiske pointe er at vi har reguleret på kryds og tværs på energiområdet. På tilsvarende vis på socialområdet og beskæftigelsesområdet, hvor vi når har frikommuneforsøg hvor udvalgte kommuner får lov til at undslippe sig bunker af regulering. Og jeg mener også kommunerne har fået visse muligheder på energiområdet for nyligt, men: hvis vi virkelig vil rykke kræver det også mod at slippe tøjlerne.


Som jeg forstår det, gælder det for eksempel beskatning af rumvarme og overskudsvarme. Hvis du udleder overskudsvarme, kan du risikere at blive beskattet heraf, hvis varmen går til opvarmning, fordi skattereglerne ville tilsige, at der så produceres til forbrug.


Men hvis det er til forsknings- og udviklingsformål, må vi gå i store sko i stedet for millimeter-retfærdigheder. Det gælder på dette område såvel som på andre.


Mit argument er, at vi har en mulighed for at blive et slags europæisk/globalt laboratorie, hvis vi tør at træde et skridt tilbage. Og hvis der så måtte være misbrug, skal der slås hårdt ned, men indtil da må ambitionerne overskygge millimeterretfærdigheden.

Comments


bottom of page