top of page

Kampagner

ET GRØNT, EUROPÆISK EL-MARKED

EU’s el-markedsreform skal øge produktionen af vedvarende energi, sætte skub i udfasningen af gas og gøre forbrugerne mindre afhængige af svingende priser på fossile brændstoffer.

 

El-markedsreformen er et centralt element på vejen mod EU’s indre marked for grøn strøm. Samtidig er reformen afgørende for Danmarks ambitioner om at blive nettoeksportør af grøn strøm produceret på Nordsøen og Østersøen.

 

Som forhandler på el-markedsreformen har jeg arbejdet for en markedsbaseret løsning, der sikrer stabilitet og forudsigelighed for grønne investorer og samtidig sikrer rammerne for Danmarks udbygning med havvind.

 

Du kan læse mere om El-markedsreformen på

Europa-Kommissionens hjemmeside.

Energieffektive bygninger

Uden energieffektivisering opnår vi ikke klimaneutralitet. Faktisk udgør energieffektivisering en tredjedel af vejen til klimaneutralitet i 2050.

 

Det gælder ikke mindst i vores bygninger, som er energimæssigt ineffektive og trænger til nye vinduer, bedre isolering, solceller på tagene og smarte digitale løsninger, så vi bruger strømmen når den er bedst tilgængelig og billigst.

Det arbejder jeg med i bygningsdirektivet, som stiller krav til bygningers energieffektivitet.

 

Vi introducerer et fælleseuropæisk energimærke, der minder om de energimærker vi kender fra hårde hvidevarer. I 2050 skal hele EUs bygningsmasse være klimaneutral - energimærke A.

 

 På den måde kan vi drive udviklingen frem mod klimaneutralitet.

Bygningsdirektivet sørger også for at udfase opvarmningen af vores huse med fossile brændsler og i stedet indfase løsninger som grøn fjernvarme og varmepumper.

 

For at hjælpe den grønne omstilling af Europa på vej sætter bygningsdirektivet også krav til, at der installeres ladestandere til el-biler og cykelstativer omkring offentlige og kommercielle bygninger.

#epbd

#energimærke

#RENOVATIONWAVE

#vindsheiker

2.880

dages ventetid

#byebyeputin

Tilladelser til

vedvarende energi

Langsommelig sagsbehandling og årelange ventetider på tilladelser til at bygge ny vedvarende energi har stået solidt i vejen for den grønne omstilling i årevis.

 

Med ventetider på 8-10 år gør man forretningsmodellerne usikre og fjerner incitamentet til at udviklere og investorer vil bygge ny grøn strøm.

De langsomme tilladelser længe været en politisk mærkesag for mig.

 

 Jeg har derfor arbejdet aktivt med at gøre ventetiderne betydeligt kortere for investorer og udviklere, blandt andet gennem mit arbejde som chefforhandler på EU-strategien for havvind.

Vi lykkedes også med at få klare fingeraftryk på RepowerEU-pakken, der netop tager et opgør med den langsomme sagsbehandling og baner vejen for en hurtigere grøn omstilling.

 

På den måde hjælper vi den grønne industri i Danmark, som er verdens bedste til at producere grøn strøm fra vindmøller, så Danmark kan vinde større markedsandele i den CO2-neutrale økonomi og skabe nye, grønne arbejdspladser.

#love4eu

#EUDK

Sammenhold uden forbehold

Danmark i EU

Det europæiske samarbejde er en stor gevinst for Danmark, og vi skal være endnu bedre til at præge verden, ikke mindst den globale klimapolitik, gennem netop EU.

 

Det europæiske samarbejde er en global magtfaktor, som kan skubbe verden i en grøn og retfærdig retning, og gennem EU kan Danmark opnå indflydelse, vi ikke kan få alene.

Jeg mener, at Danmark bør gå mere helhjertet ind i EU-samarbejdet, og derfor bør vi afskaffe alle de danske EU-forbehold.

 

Danmarks forbehold på retsområdet betyder eksempelvis, at dansk politis muligheder for at efterforske grænseoverskridende kriminalitet er væsentlig forringet sammenlignet med de øvrige EU-lande.

 

I takt med at EU-samarbejdet bliver tættere, bliver de danske EU-forbehold mere og mere problematiske. Det er sådan det er.

I det hele taget bør Danmark bruge mange flere ressourcer på at positionere sig i de europæiske institutioner. Vi har brug for flere eksperter, embedsfolk, lobbyister og NGOer i EU, som kan varetage Danmarks interesser.

 

Vi er et lille land, der kan få en stor stemme. Det kræver at vi investerer strategisk og helhjertet i det europæiske samarbejde.

Energieffektive bygninger

Uden energieffektivisering opnår vi ikke klimaneutralitet. Faktisk udgør energieffektivisering en tredjedel af vejen til klimaneutralitet i 2050.

 

Det gælder ikke mindst i vores bygninger, som er energimæssigt ineffektive og trænger til nye vinduer, bedre isolering, solceller på tagene og smarte digitale løsninger, så vi bruger strømmen når den er bedst tilgængelig og billigst.

Det arbejder jeg med i bygningsdirektivet, som stiller krav til bygningers energieffektivitet.

 

Vi introducerer et fælleseuropæisk energimærke, der minder om de energimærker vi kender fra hårde hvidevarer. I 2050 skal hele EUs bygningsmasse være klimaneutral - energimærke A.

 

 På den måde kan vi drive udviklingen frem mod klimaneutralitet.

#energimærke

#epbd

#RENOVATIONWAVE

Bygningsdirektivet sørger også for at udfase opvarmningen af vores huse med fossile brændsler og i stedet indfase løsninger som grøn fjernvarme og varmepumper.

 

For at hjælpe den grønne omstilling af Europa på vej sætter bygningsdirektivet også krav til, at der installeres ladestandere til el-biler og cykelstativer omkring offentlige og kommercielle bygninger.

Danmark i EU

Det europæiske samarbejde er en stor gevinst for Danmark, og vi skal være endnu bedre til at præge verden, ikke mindst den globale klimapolitik, gennem netop EU.

 

Det europæiske samarbejde er en global magtfaktor, som kan skubbe verden i en grøn og retfærdig retning, og gennem EU kan Danmark opnå indflydelse, vi ikke kan få alene.

Jeg mener, at Danmark bør gå mere helhjertet ind i EU-samarbejdet, og derfor bør vi afskaffe alle de danske EU-forbehold.

 

Danmarks forbehold på retsområdet betyder eksempelvis, at dansk politis muligheder for at efterforske grænseoverskridende kriminalitet er væsentlig forringet sammenlignet med de øvrige EU-lande.

 

I takt med at EU-samarbejdet bliver tættere, bliver de danske EU-forbehold mere og mere problematiske. Det er sådan det er.

Sammenhold uden

forbehold

#eudk

#love4eu

I det hele taget bør Danmark bruge mange flere ressourcer på at positionere sig i de europæiske institutioner. Vi har brug for flere eksperter, embedsfolk, lobbyister og NGOer i EU, som kan varetage Danmarks interesser.

 

Vi er et lille land, der kan få en stor stemme. Det kræver at vi investerer strategisk og helhjertet i det europæiske samarbejde.

Tilladelser til

vedvarende energi

Langsommelig sagsbehandling og årelange ventetider på tilladelser til at bygge ny vedvarende energi har stået solidt i vejen for den grønne omstilling i årevis.

 

Med ventetider på 8-10 år gør man forretningsmodellerne usikre og fjerner incitamentet til at udviklere og investorer vil bygge ny grøn strøm.

De langsomme tilladelser længe været en politisk mærkesag for mig.

 

 Jeg har derfor arbejdet aktivt med at gøre ventetiderne betydeligt kortere for investorer og udviklere, blandt andet gennem mit arbejde som chefforhandler på EU-strategien for havvind.

#byebyeputin

2.880

dages ventetid

#vindsheiker

Vi lykkedes også med at få klare fingeraftryk på RepowerEU-pakken, der netop tager et opgør med den langsomme sagsbehandling og baner vejen for en hurtigere grøn omstilling.

 

På den måde hjælper vi den grønne industri i Danmark, som er verdens bedste til at producere grøn strøm fra vindmøller, så Danmark kan vinde større markedsandele i den CO2-neutrale økonomi og skabe nye, grønne arbejdspladser.

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • TikTok
Kontor

Parlement Européen
Bât. Willy Brandt
06M031
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles

Kontakt

ET GRØNT, EUROPÆISK EL-MARKED

EU’s el-markedsreform skal øge produktionen af vedvarende energi, sætte skub i udfasningen af gas og gøre forbrugerne mindre afhængige af svingende priser på fossile brændstoffer.

 

El-markedsreformen er et centralt element på vejen mod EU’s indre marked for grøn strøm. Samtidig er reformen afgørende for Danmarks ambitioner om at blive nettoeksportør af grøn strøm produceret på Nordsøen og Østersøen.

 

Som forhandler på el-markedsreformen har jeg arbejdet for en markedsbaseret løsning, der sikrer stabilitet og forudsigelighed for grønne investorer og samtidig sikrer rammerne for Danmarks udbygning med havvind.

 

Du kan læse mere om El-markedsreformen på

Europa-Kommissionens hjemmeside.

bottom of page