top of page

Hold musen over ikonerne for at se, hvad jeg laver i Europa Parlamentet

Hele Europa skal elektrificeres med grøn strøm fra vedvarende energi. Med Danmarks beliggenhed midt i smørhullet mellem Nordsøen og Østersøen har vi særligt gode forudsætninger for at producere og eksportere grøn strøm til EUs grønne omstilling - og skabe grøn vækst og arbejdspladser i Danmark.

 

Jeg har været chefforhandler for EU-strategien for havvind, der sikrede ekstra høje ambitioner for udbygningen med offshore-vind i EU. Via flere lovpakker og reformer har jeg også forhandlet forskellige elementer af energiunionen - det indre marked for el - som er en forudsætning for den grønne omstilling der skal sørge for, at den grønne strøm kan flyde frit over grænserne.

Demokrati og frihedsværdier er under pres verden over, og vi må aldrig tage disse principper for givet. EU arbejder aktivt for at forsvare og udbrede de demokratiske værdier på den globale scene, og som aktiv suppleant i Europa-Parlamentets borgerrettighedsudvalg arbejder jeg for et tættere europæisk samarbejde om retsstat og frihed.

 

Jeg sidder i gruppen, som fører parlamentarisk kontrol med den fælleseuropæiske politienhed Europol og er forhandler på en lov om øget samarbejde mellem Europol og tredjelande. Gennem borgerrettighedsudvalget er jeg også forhandler på lovgivning, der gennem digitalisering gør det lettere for turister og andre at søge om visum til at rejse ind i EU. Lovgivningerne i borgerrettighedsudvalget står ofte i modsætning til det danske forbehold på retsområdet, der hele tiden bliver en større klods om benet på Danmark, og som jeg mener bør afskaffes.

75 procent af Europas bygninger er ikke energieffektive samtidig med at vores huse og bygninger står bag en tredjedel af EUs samlede CO2-udledninger. Den udfordring bliver adresseret gennem EUs bygningsdirektiv, som jeg nu af to omgange har forhandlet opdateringen af.

 

Bygningsdirektivet anviser vejen til en CO2-neutral bygningsmasse i 2050. Der kommer mange flere solceller på tagene, mens centralvarme baseret på fossil energi bliver byttet ud med fjernvarme, varmepumper og andre tekniske installationer baseret på grøn strøm. Og ikke mindst handler bygningsdirektivet om energieffektivisering gennem bedre vinduer, isolering og digitalisering af vores huse, der hjælper forbrugerne med at bruge energien, når den er billigst og der er mest af den.

Morten Helveg Petersen har siddet i Europa-Parlamentet for Radikale Venstre siden 2014 og blev genvalgt i 2019 med 97.667 personlige stemmer.

 

I Europa-Parlamentet er han medlem af det liberale midterparti Renew Europe, næstformand i Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) og aktiv stedfortræder i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE).

 

Tidligere har Morten Helveg Petersen været folketingsmedlem for Radikale Venstre i perioden 1998 til 2009, hvor han har været finansordfører, forsvarsordfører, sikkerhedsordfører og it-ordfører.

 

Han er Cand.polit. fra Københavns Universitet i 1992 og forfatter til bøgerne ”Midt i maskinrummet” (1999), ”Enter” (2001), ”Nu skal Europa videre” (2018), og ”I Bruxelles kan ingen høre dig skrige” (2022).

MORTEN

HELVEG PETERSEN

Medlem af Europa-Parlamentet

Når EU stiller krav, definerer standarder og viser vejen, følger resten af verden trop.

 

Derfor er den globale klimakamp helt afhængig af Europa, fordi vi har både viden, teknologi, historik og vilje til at gennemføre den grønne omstilling i det nødvendige tempo. 

Som næstformand i Europa-Parlamentets energiudvalg arbejder jeg med at øge hastigheden og de politiske ambitioner i Europas grønne omstilling.

 

Du kan læse mere om mit syn på europæisk energipolitik i min klimadebatbog 'I Bruxelles kan ingen høre dig skrige'.

ET GRØNT EUROPA

ET FRIT EUROPA

ET STÆRKT EUROPA

Demokratiet er ikke nogen selvfølge. Selv om verdens liberale demokratier er genstand for beundring, er alle verdens lande ikke demokratiske af den grund.

 

Også inden for Europa er demokratiet under pres forskellige steder.

 

Fra Europa-Parlamentets borgerrettighedsudvalg arbejder jeg for demokrati, retsstat og frihed for alle uanset køn, tro, etnicitet og seksuel overbevisning.

 

Vi skal passe, pleje og beskytte de demokratiske principper inden for Europa - og promovere dem i resten af verden.

Verden er under hastig forandring.

 

Nye stormagter, der ikke som tidligere er fundereret på demokratiske værdier, vokser frem, og det skubber til magtbalancen i verden.

 

Europa er en garant for de demokratiske værdier og standarder, som jeg mener alle mennesker i verden bør have adgang til.

 

Derfor er der brug for et stærkt og sammenhængende Europa, som kan skubbe udviklingen i den rigtige, humanistiske retning i det globale magtspil.

event-Kalender

Instagram

twitter

Morten

Helveg Petersen

Medlem af Europa-Parlamentet

Morten Helveg Petersen har siddet i Europa-Parlamentet for Radikale Venstre siden 2014 og blev genvalgt i 2019 med 97.667 personlige stemmer.

 

I Europa-Parlamentet er han medlem af det liberale midterparti Renew Europe, næstformand i Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) og aktiv stedfortræder i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE).

 

Tidligere har Morten Helveg Petersen været folketingsmedlem for Radikale Venstre i perioden 1998 til 2009, hvor han har været finansordfører, forsvarsordfører, sikkerhedsordfører og it-ordfører.

 

Han er Cand.polit. fra Københavns Universitet i 1992 og forfatter til bøgerne ”Midt i maskinrummet” (1999), ”Enter” (2001), ”Nu skal Europa videre” (2018), og ”I Bruxelles kan ingen høre dig skrige” (2022).

Når EU stiller krav, definerer standarder og viser vejen, følger resten af verden trop.

 

Derfor er den globale klimakamp helt afhængig af Europa, fordi vi har både viden, teknologi, historik og vilje til at gennemføre den grønne omstilling i det nødvendige tempo. 

Som næstformand i Europa-Parlamentets energiudvalg arbejder jeg med at øge hastigheden og de politiske ambitioner i Europas grønne omstilling.

 

Du kan læse mere om mit syn på europæisk energipolitik i min klimadebatbog 'I Bruxelles kan ingen høre dig skrige'.

Et grønt europa

Demokratiet er ikke nogen selvfølge. Selv om verdens liberale demokratier er genstand for beundring, er alle verdens lande ikke demokratiske af den grund.

 

Også inden for Europa er demokratiet under pres forskellige steder.

 

Fra Europa-Parlamentets borgerrettighedsudvalg arbejder jeg for demokrati, retsstat og frihed for alle uanset køn, tro, etnicitet og seksuel overbevisning.

 

Vi skal passe, pleje og beskytte de demokratiske principper inden for Europa - og promovere dem i resten af verden.

ET FRIT EUROPA

Verden er under hastig forandring.

 

Nye stormagter, der ikke som tidligere er fundereret på demokratiske værdier, vokser frem, og det skubber til magtbalancen i verden.

 

Europa er en garant for de demokratiske værdier og standarder, som jeg mener alle mennesker i verden bør have adgang til.

 

Derfor er der brug for et stærkt og sammenhængende Europa, som kan skubbe udviklingen i den rigtige, humanistiske retning i det globale magtspil.

ET stærkt EUROPA

Klik på ikonerne for at læse mere

Morten

Helveg Petersen

Klik på ikonerne for

at læse mere

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • TikTok
Kontor

Parlement Européen
Bât. Willy Brandt
06M031
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles

Kontakt

ET GRØNT, EUROPÆISK EL-MARKED

bottom of page