top of page

Tillykke Danmark – nu skal vi også have geotermi ud i Europa!

DEBATINDLÆG BRAGT I INFORMATION 10. MARTS 2023 | På YouTube findes en skøn video med den irske sketch comedy gruppe, Foil Arms and Hog, der opfører en fest, hvor alle de forskellige energikilder deltager. Sol og Vind fører sig frem, selvsikre og høje i hatten. Olie er deprimeret og flæbende, og ingen vil længere tale med Gas, der ellers giver den, ja gas, med en kaskade af dårligt timede onkel-vittigheder.Da festen er godt i gang, banker Geotermi på døren. Verdens fjerde store vedvarende energikilde. Men ingen kender den, og selvom den ihærdigt forsøger at forklare sig selv, så kan ingen rigtigt komme i tanke om, hvem denne Geo-hvad-for noget er.


Og det er jo lidt sådan, det er med geotermi. Men sådan bør det ikke være. Og i dag stemmer et meget bredt flertal i Folketinget for en lov, der for alvor vil trække geotermi fri af glemslen herhjemme og gøre geotermi til en attraktiv kilde til grøn fjernvarme.

Det er rigtigt godt og endnu et eksempel på, at Danmark går foran, som vi har gjort det på vind, energieffektivitet og fjernvarme i mange år.

Men succes i Danmark gør det ikke alene. Vi skal have meget mere geotermi i store dele af Europa, og her kan EU spille en afgørende rolle. Det arbejde skal der fuld damp under nu.


Geotermi er fascinerende. Som vindmøllerne høster energien fra vinden og solcellerne høster energien fra solen, udnytter geotermi varmen fra jordens indre. Jordens kerne er over 5000 grader varm – samme temperatur som solens overflade. En uudtømmelig kilde af varmeenergi, som vi i dag næsten kun udnytter de steder, hvor den er meget let tilgængelig, fordi varmen bobler lige under jordoverfladen. Island er det oplagte eksempel med varme kilder og et energisystem, der får 90% af energien fra geotermi.


Så privilegeret er vores adgang til den geotermiske ressource ikke. Her – og rigtigt mange steder i Øst-, Central- og Nordeuropa - skal man bore 2-3 km ned for at finde geotermisk vand, der er 70-90 grader varmt. En oplagt kilde til fjernvarme, der ikke rigtigt er blevet udnyttet, fordi fjernvarmeselskaberne har været betænkelige ved den økonomiske risiko, geotermiske projekter indebærer: Tænk nu, hvis vi ikke finder varmt vand, så ender fjernvarmeselskabet og dermed forbrugerne potentielt med en milliard-regning. Og så er undergrundskompetencer heller ikke fjernvarmeselskabernes stærkeste sider. Boreingeniører, geologer og reservoiringeniører har typisk været beskæftiget i olie- og gasindustrien, ikke i fjernvarmesektoren.


Det er den situation, som et bredt flertal i Folketinget løser med den lov, der vedtages i dag. Formålet med loven er at tiltrække private investeringer i geotermi til fjernvarme, samtidig med at man beskytter forbrugerne mod den økonomiske risiko, som geotermiske projekter indebærer. Modellen er forenklet forklaret, at et fjernvarmeselskab og et geotermi-selskab kan indgå en langvarig aftale, der beskytter geotermi-selskabets investering, men under den klare forudsætning, at geotermi-selskabet bærer undergrundsrisikoen og kun fakturerer, hvis de geotermiske anlæg faktisk leverer varme. Fejler geotermi-selskabets efterforskning, så er det selskabets økonomiske hovedpine – ikke forbrugernes.


Det er godt tænkt og en optimal balance for alle parter. Udsigten til den nye regulering er bl.a. baggrunden for, at fjernvarmeselskabet i Aarhus, Kredsløb, lige nu er ved at udvikle EU’s største geotermiske fjernvarmeanlæg sammen med den private partner, Innargi. Og mere er på vej, for der udvikles og forhandles i Hovedstaden og Skanderborg – og i Danmarks største gasby, Holbæk, hvor man skal bygge et helt nyt fjernvarmenet og fylde det med grøn varme, der kan sendes ud i de plagede Holbæk-borgeres radiatorer i stedet for dyr, sort naturgas.


I Danmark kan geotermi erstatte gas, kul og vores enorme overforbrug af importeret biomasse. Fordi geotermi er en stabil, vedvarende energikilde, der ikke er afhængig af, om solen skinner og vinden blæser. Den kan bruges som grundlast, som det hedder på fjernvarmesprog.


Men tænk på potentialet for klimaet, hvis geotermi også kunne erstatte noget af kullet i de store fjernvarmenet i Tyskland, Polen, Ungarn, Slovakiet, Bulgarien osv. I de lande knokler fjernvarmeselskaberne også med at gøre fjernvarmen grøn, samtidig med at varmeprisen holdes lav og omstillingen social acceptabel. Mange fjernvarmeselskabers strategi var i første omgang at erstattet kullet med gas – det halverer faktisk co2-udledningen. Men den plan har krigen i Ukraine revet tæppet væk under.


Geotermi er en stabil varmekilde, men det er også en prisstabil varmekilde, fordi de store investeringer kan afskrives over anlæggenes 30-årige levetid. Det er vigtigt, for stabile, lave varmepriser er en afgørende forudsætning for opbakning til den grønne omstilling i lande, hvor befolkningen tjener meget mindre, end vi gør. Man taler om en Just Transition – og også det kan geotermi bidrage til.


Den anerkendte tyske tænketank Fraunhofer vurderer, at geotermi kan dække 25 procent af fjernvarmebehovet i Tyskland, mens McKinsey har udgivet en rapport om, hvordan Polen kan nå CO2-neutralitet i 2050. Her dækker geotermi 33 procent af fjernvarmebehovet.


Derfor skal vi have meget mere geotermi – og derfor skal EU interessere sig for geotermi på samme måde, som vi skaber gode rammebetingelser for vind og sol og fremmer energieffektivitet.


I første omgang handler det ikke om økonomisk støtte. Det handler mere om at sikre ensartet og let adgang til undergrundsdata og adgang til grunde i byerne, hvor anlæggene skal ligge. Vi skal arbejde for enkle godkendelsesprocedurer og sætte fuld damp på omstillingen af fjernvarmen samt sikre, at den fjernvarme, vi skal have meget mere af i Europa, bliver moderne lavtemperatur-fjernvarme, som er bedst egnet til geotermi – og alle andre vedvarende energikilder i øvrigt.


Men er det ikke, hvad I har arbejdet med for sol og vind i mange år, vil nogen måske tænke? Jo, men vi har overset geotermi, fordi ingen rigtigt havde mod på at bringe den i spil. Den irske sketch-gruppe rammer det jo meget godt. Det skal vi ændre nu.


Halvdelen af EU’s energiforbrug bruges på opvarmning og køling, og næsten al den energi kommer fra en kilder, vi sætter ild til: gas, kul, olie, biomasse - med CO2-udledning og luftforurening til følge. Vi skal have slukket alle de bål, og erstattet dem med et miks af vedvarende energikilder, så fjernvarmen bliver ægte grøn. Her spiller geotermi en afgørende rolle som en vedvarende energikilde, der kan levere prisstabil grundlast.Kommentare


bottom of page