top of page

Klimakampen mangler kvindeligt lederskab

DEBATINDLÆG BRAGT I POLITIKEN 25. NOVEMBER 2022 | Hvor er kvinderne? Jeg stillede mig selv spørgsmålet, da jeg som en del af Europa-Parlamentets officielle delegation bevægede mig rundt på klimatopmødet i Egypten.


På klimatopmødets officielle ”familiefoto”, hvor de nationale delegationers øverste chefer stiller op, var manglen på kvinder også påfaldende. Bare syv ud af de 110 personer på billedet er kvinder. Det er alt for lidt, og jeg mener, kvindelige ledere er mangelvare i klimakampen.

Resultatmæssigt blev COP27 en stor skuffelse. Topmødet opnåede ikke nogen af de helt nødvendige drivhusgasreduktioner, og det var mænd fra Kina, Rusland, Saudi Arabien og Indien som primært blokerede for fremskridt. Alle lande, hvor patriarkalske strukturer stadig dominerer.

Det lyder muligvis polemisk, men der er rimelige grunde til at antage, at klimaet kunne have fået et bedre resultat på klimatopmødet i Egypten, hvis begge køn havde været repræsenteret mere ligeligt i beslutningsprocesserne.

Et australsk studie fra 2019 godtgør, at flere kvinder i nationale parlamenter leder til vedtagelsen af mere ambitiøse klimapolitikker. I forlængelse heraf peger FN på, at forvaltningen af naturressourcer bliver bedre, når kvinder er med til at varetage forvaltningen.

Derfor er det ønskeligt med flere kvinder i klimapolitikken, men på beslutningstagerniveau ser kønsbalancen skidt ud. En nylig opgørelse fra BBC viser, at kun en tredjedel af deltagerne på de forskellige landes COP27-delegationer, var kvinder. En statisk fra sidste års klimatopmøde i Glasgow viste i tillæg, at mændene fik tre gange så meget taletid som kvinderne, selvom kønsfordelingen på den samlede deltagerliste var nogenlunde ligeligt fordelt.

Om ikke andet ville det være rimeligt med en større kvindelig repræsentation på baggrund af, at kvinder globalt set rammes hårdere af klimaforandringerne end mænd. FN vurderer, at 80 af de mennesker, som drives på flugt på grund af klimaforandringer, er kvinder.

En mere ligelig kønsmæssig repræsentation er generelt vigtig for at finde løsninger, og klimaet har brug for helt andre løsninger, end hvad det mandsdominerede klimatopmøde i Egypten kunne levere.


Comments


bottom of page